YÜKSEKOKUL KURULU

S.N.

ÜNVANI

ADI SOYADI

YETKİ

GÖREVİ

1

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa ÖZDURAN

    Başkan

Meslek Yüksekokulu Müdürü

2

Öğr.Gör.

Salih ERMİŞ

Üye

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

3

Öğr.Gör.

Lütfü KARAKOYUNLU

Üye

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

4

Öğr. Gör. 

Selahattin GÜZELKÜÇÜK

Üye

İnşaat Bölümü Bölüm Başkanı (V)

5

Yrd.Doç.Dr.

Okan YAZICIOĞLU

Üye

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkanı

6

Yrd.Doç.Dr.

Emine BABUR ŞAŞ

Üye

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Bölüm Başkanı

7

Yrd.Doç.Dr.

Mehmet GÜÇYETMEZ

Üye

Elektrik ve Enerji Bölümü Bölüm Başkanı 

8

Yrd. Doç.Dr.

Mustafa SIRAKAYA

Üye

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

S.N.

ÜNVANI

ADI SOYADI

YETKİ

GÖREVİ

1

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa ÖZDURAN

Başkan

Meslek Yüksekokulu Müdürü

2

Öğr.Gör.

Salih ERMİŞ

Üye

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

3

Öğr.Gör.

Lütfü KARAKOYUNLU

Üye

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

4

Yrd.Doç.Dr.

Hakan BOZDOĞAN

Üye

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi

5

Yrd.Doç.Dr.

Okan YAZICIOĞLU

Üye

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi

6

Yrd.Doç.Dr.

Emine BABUR ŞAŞ

Üye

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

Not: Yüksekokul Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.